Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki… Jak odzyskać dług od francuskiego kontrahenta?

Znaczna część przedsiębiorstw albo osób prywatnych boryka się z problemem uzyskania pieniędzy należnych za swoją pracę, pożyczkę czy usługę. Ranga niemałego problemu rośnie jeszcze bardziej, kiedy sporą kwotę jest nam winny dłużnik mieszkający za granicą. Czy odzyskiwanie wierzytelności we Francji musi być z góry skazane na porażkę? Jak dochodzić swoich praw? Sprawdź nasze rady!

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

18 stycznia 2017 roku weszła w życie procedura umożliwiająca sprawne ściąganie długów w sprawach cywilnych i handlowych o charakterze transgranicznym. Zgodnie z europejskim nakazem zabezpieczenia na rachunku bankowym, sąd może zamrozić środki na koncie dłużnika zamieszkałego lub zarejestrowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Osoba pokrzywdzona może złożyć europejski wniosek o nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego przeciw nieuczciwemu pożyczkobiorcy. Odzyskiwanie wierzytelności we Francji zgodnie z zasadą europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wymaga od pożyczkodawcy wypełnienia specjalnych formularzy, które należy przedstawić przed sądem. Jeśli wierzyciel udowodni słuszność swoich roszczeń, sąd wydaje nakaz zamrożenia środków, co na późniejszym etapie postępowania ułatwia odzyskanie należnych pieniędzy.

Dlaczego warto ubiegać się o nakaz?

Składając wniosek o zamrożenie środków na rachunku bankowym dłużnika, wierzyciel zabezpiecza się przed ewentualnym wypłaceniem środków czy przelaniem ich na inne konto przez nieuczciwego kontrahenta czy pożyczkobiorcę. Osoba czy firma unikająca zapłaty należności nie zostanie poinformowana wcześniej o wpłynięciu tego typu wniosku, co uniemożliwi mu podjęcie niezgodnych z prawem, asekuracyjnych działań utrudniających skuteczną egzekucję długu przez wierzyciela.

Szybkie i skuteczne odzyskiwanie wierzytelności we Francji bez stresu i obaw

Znaczna część rodaków, która straciła pieniądze przez nieuczciwych dłużników, czuje się bezsilna. Z obawy o skomplikowane procedury, konieczność kontaktowania się z zagranicznymi urzędami i barierę językową rezygnuje ze swoich praw, bezczynnie czekając na to, aż dłużnik sam zwróci należne zaległości. Bierna postawa przeważnie skutkuje bezpowrotną utratą swojego kapitału.

W odpowiedzi na potrzeby dynamicznego rynku powstały międzynarodowe kancelarie prawne wyspecjalizowane w prawie polsko-francuskim. W zakresie usług tego typu kancelarii znajduje się zazwyczaj między innymi odzyskiwanie wierzytelności we Francji, doradztwo w zakresie zakładania spółek czy rozstrzyganie spraw spornych między polskimi i zagranicznymi firmami.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*