Faktoring pełny a mikrofaktoring. Jakie są różnice?

Faktoring pełny a mikrofaktoring. Jakie są różnice?

Faktoring występuje w różnych odsłonach. Przedsiębiorcy decydując się na takie rozwiązanie dopasowują rodzaj działań zgodnie z zapotrzebowaniem swojego przedsiębiorstwa.

Mikrofaktoring będzie się odnosił do pojedynczych faktur, które wskazuje przedsiębiorca. Faktoring pełny to stały zakres współpracy obejmujący wszystkie płatności w danej firmie. Jest to niezwykle korzystna opcja, która wpływa na zachowanie płynności finansowej. Nie trzeba czekać miesiąca, ponieważ przelew płatności widoczny jest z dnia na dzień. Długi termin płatności może powodować w danym przedsiębiorstwie zastój finansowy. Zlecenia zostały wykonane, a wpływów brak. Ciężko wówczas operować gotówką, która teoretycznie się należy, ale jej nie widać. Zdarza się też niestety, że kontrahenci przekraczają umowny termin płatności i zwlekają z jej realizacją. Jest to lekceważące podejście do swojego partnera biznesowego i wstrząs dla jego portfela. Gdyby każdy tak postąpił to właściciel danej firmy poszedłby z torbami. Nie jest komfortem domagać się pieniędzy, na które się zapracowało. Najczarniejsza opcja jest wówczas, gdy kontrahent w ogóle nie poczuwa się do zapłaty za otrzymaną usługę. W takiej sytuacji przedsiębiorca może się wspomagać windykacją i podjąć w tym kierunku odpowiednie kroki. Aby jednak chuchać na zimne, warto skorzystać z działalności firmy faktoringowej, która dokona cesji wierzytelności. Mówiąc najprościej firma faktoringowa przeniesie na siebie obowiązek zapłaty przedsiębiorcy kwoty widniejącej na danej fakturze przed terminem płatności. Przedsiębiorca szybko otrzymuje gotówkę, a jego partner biznesowy przekaże w obowiązującym terminie należność faktorowi. Jak to mawiają, i wilk syty, i owca cała.

 

Troska o finanse w przedsiębiorstwie czyli jak uniknąć bankructwa

 

Prowadzenie interesów, współpraca, partnerzy biznesowi – to wszystko jest na porządku dziennym w prowadzeniu swojego przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenie, czy jest to mała, średnia, czy też duża firma. Wszędzie istnieje ryzyko spotkania na swojej zawodowej ścieżce nieuczciwych klientów. Jest to sytuacja, która budzi duży dyskomfort i jest przyczyną stresu. Przede wszystkim wiąże się z obawą o dalsze losy swojej firmy, swojej działalności. Korzystanie z faktoringu, który polega na cesji wierzytelności może zapewnić płynność finansową, a tym samym uchronić od bankructwa. W przypadku kontrahentów, którzy nie podejmują się obowiązku zapłaty w terminie, ani nawet po nim, można dociekać sprawiedliwości na drodze sądowej. Jest to oczywiście ostateczność i nikt nie życzyłby sobie takiego scenariusza. Wielu przedsiębiorców, aby zabezpieczyć swoje interesy sprawdza potencjalnych klientów i ich historie płatności. Dzięki temu mogą zdecydować z kim warto nawiązywać współpracę, a kogo się lepiej wystrzegać, ponieważ nie jest wiarygodnym kontrahentem. W taki sposób można uniknąć kłopotów finansowych, jakie mogłyby zaistnieć w przypadku współpracy z nieuczciwymi klientami, którzy nie przestrzegają terminów płatności widniejących na fakturach.