Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Należałoby zacząć od tego, że zawód doradcy podatkowego łączy w sobie tak naprawdę dwa zawody – finansisty oraz prawnika. Bez znajomości konkretnych przepisów i zagadnień prawnych doradca podatkowy nie byłby w stanie wykonywać swojej pracy. Wszystkie działania mają bowiem swoją podstawę prawną.

Przede wszystkim praca doradcy podatkowego związana jest z tym, co dotyczy działalności podmiotów gospodarczych. Poniekąd można powiedzieć, że doradca podatkowy ma za zadanie wspomóc przedsiębiorstwo w osiągnięciu jak największych zysków. Dzieje się tak za sprawą tego, że firmy współpracują z doradcami po to, aby zoptymalizować podatki. Jednak aby doradca podatkowy mógł rozpocząć współpracę z daną firmą najpierw musi przeprowadzić w niej swojego rodzaju audyt. Na czym on polega? Przede wszystkim doradca musi zapoznać się z dokumentacją i sposobem w jaki firma rozlicza się z urzędem skarbowym, jak prowadzona jest księgowość oraz w jaki sposób zarządza się sprawami finansowymi. Dopiero wówczas możne on służyć pomocą i szukać rozwiązań mających na celu między innymi optymalizację podatkową. Dobry doradca podatkowy na podstawie zdobytej wiedzy może zaproponować też korzystne dla przedsiębiorstwa rozwiązania finansowe. Oprócz porad udzielanych firmie zdarza się, że doradca podatkowy reprezentuje firmę i pełni rolę pełnomocnika przed sądami lub organami administracji państwowej.

Ponadto zadaniem doradcy podatkowego jest wypełnianie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych konkretnych podmiotów, udzielanie podatnikom, płatnikom oraz inkasentom wyjaśnień, opinii oraz porad dotyczących obowiązków podatkowych. Zgodnie z polskim prawem doradca podatkowy wszystkie wydane dokumenty ma obowiązek przechowywać przez pięć lat. Doradztwo podatkowe wiąże się z koniecznością ciągłego uaktualniania swojej wiedzy. Spowodowane jest to dużą ilością nowelizacji ustaw podatkowych, wydawanych rozporządzeń i interpretacji. Dlatego też w tym zawodzie sprawdzają się osoby ambitne, które mają dobrą pamięć i lubią się dokształcać.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*